Élőben cigányzenét hallgatni: egyedülálló varázslat

Listening to live Romani music is a special kind of magic

SCROLL DOWN FOR ENGLISH
Dankó Pista

Azt mondják, aki nem szereti a cigányzenét, az nem hallott még jó cigányzenészt játszani.

„Hogyha széles a jókedved, Hogyha a vér sűrű benned, Ha táncra kell kerekedned, Húzasd a cigánnyal! Ha dühös vagy a világra, Annak is van orvossága! Üsse a kő! Ne nézz hátra! Húzasd a cigánnyal!” – énekli Marica grófnő Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjében, melyet 1924 óta játszanak a színházak. De nemcsak akkoriban gondolták sokan úgy, hogy az élő cigányzene bármilyen hangulathoz passzol. A legnagyobb magyar cigányzenészek beszámolói alapján a hazai és a nemzetközi közönség 2024-ben is vevő a muzsikájukra.

„MIT HOZHATOK?”

Hogy mit kell tudnia egy jó prímásnak, azt napestig sorolhatnánk, de talán ott kezdődik, hogy tisztán kell játszania, aztán legyen egy csak rá jellemző stílusa, és rengeteg nótát, dalt, dallamot szükséges ismernie. Az alapokhoz a klasszikus zene ismerete elengedhetetlen, ez dolgozza ki a zenész kezét és adja az improvizáció magját. Ehhez hozzá kell adnia a saját elképzeléseit, ötleteit, érzéseit. Úgy kell a vendéggel, a közönséggel bánnia, ahogy maga is elvárná azt, ha vendég lenne. Tisztelettel, alázattal közelíteni, és felismerni, vágyik-e éppen az élő zenére a vendég, és ha igen, milyen a hangulata aznap este. Vannak, akik dobolnak az asztalon és a szemükkel hívogatják a prímást, alig várják, hogy odamenjen és megkérdezze, mit szeretnének hallani. A jó szakember azt is érzi, ha valaki kifejezetten nem vágyik a zenészek figyelmére, és csak csendben, a távolból hallgatná a muzsikát – és ezt el is fogadja, nem akaszkodik rá.

BENNE VAN AZ X FAKTOR

Ahogy a sokat látott prímások mesélik, nem egyszer meglepődve csodálkoznak rá a fiatalok: „Ez a cigányzene?”. Mire ők csak annyit mondanak: „Ez. Ha jó.”

Mert az élő cigányzene varázsa utánozhatatlan – legyen az koncertteremben, kávéházban vagy éttermi színpadon. Mert egy olyan X-faktort hordoz magában, azaz a tehetség olyan sokszínű varázsát, amely képes akár feltüzelni, akár elbódítani a hallgatóságot.

ENGLISH VERSION

It is said that if you don’t like Romani music, it’s because you’ve never heard a good Romani musician play.

„If your spirits are high, if your blood is thick, if you have to dance, ask the Gypsy musician to play. If you’re angry with the world, there is a cure for that too. Never mind. Don’t look back. Ask the Gypsy musician to play.” – sings Countess Marica in one of Imre Kálmán’s most popular operettas, which has been performed in theatres since 1924. But it wasn’t just back then when many people thought that live Romani music was good for any mood. The greatest contemporary Hungarian Romani musicians say that both Hungarian and foreign audiences are fans of their music in 2024 too.

„WHAT CAN I PLAY FOR YOU?”

We could talk for days about what a good band leader has to know: perhaps the first thing is that he must play clearly, he must have a unique style and he needs to know a lot of nótas, songs and melodies. A knowledge of classical music is essential for the basics, which develop the musician’s hand and provide a core of improvisation. Musicians also need to add to this their own ideas, thoughts and feelings. They have to treat the guests and the audience as they would like to be treated if they were guests. They have to approach guests with respect and humility, and must recognise whether they are in the mood to be played for. Some people drum on the table and eagerly eye up the band leader, expecting them to come over and ask what they want to hear. Professional musicians can also feel if someone does not want to be played for at the table and would rather just listen to the music from a distance. They accept this and do not cling to playing for particular diners.

IT HAS THE X FACTOR

Widely travelled band leaders claim that young people often ask in surprise: „Is this Romani music?” And all they say is: Yes, it is. If it’s played well.”

Because the charm of live Romani music is second to none – whether in a concert hall, a café or a restaurant. Because it has the X-factor, in other words the colourful magic of talent, which can either thrill the audience or chill them out.