Élete kész regény: 5 érdekesség Dankó Pistáról, a nótakirályról

A life like in a novel: Five interesting facts about Pista Dankó, the king of the nóta

SCROLL DOWN FOR ENGLISH
Dankó Pista

Hazánk egyik legnépszerűbb dal- és nótaszerző cigányprímásának tragikusan rövid életébe számos elképesztő kaland fért bele.

1. A magyarok szívéből szólt

Dankó István − akit szinte sosem neveztek Istvánnak − Szeged-Felsőtanyán (a mai Szatymazon) született 1858. június 14-én. Negyvennégy évet élt, ezalatt közel félezer dallamot, nótát komponált, és számos népszínműdalbetét is a nevéhez fűződik. A Dankó-nóták a kor magyarsága számára megtartó erővel bírtak, amelyeket − ahogyan akkoriban, úgy ma is − az egész Kárpát-medencében ismertek.

2. Történelmi kalandregények formálták

A kis Pista mindössze kilencéves volt, mikor édesapját elveszítette, így munkát kellett vállalnia, hogy édesanyja és három húga megélhetését biztosítsa. Az okos fiú csak három elemit végezhetett, de egész életében szeretett olvasni, leginkább Alexandre Dumas, Victor Hugo és Jókai Mór műveit kedvelte. Mivel vályogvetőként kereste a család kenyerét, hegedülni is csak két hónapig tanulhatott egy rokonától. Ennek ellenére tizenötévesen cigányzenekart szervezett, amelynek vezetőjévé vált. A környékbeli tanyavilágban és szegedi kávéházakban muzsikáltak némi pénzért vagy ételért.

3. A lányszöktető prímás

Mivel bandájával Joó Ferenc arcképfestő tanyáján is többször megfordult, a tizenhét éves, kék szemű Pista beleszeretett a gazda Ilonka nevű leányába. Amikor pár év múlva tisztességgel megkérte a lány kezét, annak apja elzavarta, de Ilonka egy szál rózsát adott a fiúnak szerelmi zálogul. (Talán emiatt is szerepel legalább ötven művének címében, szövegében a rózsa.) A felbátorodott Pista ezek után kétszer is megszöktette a lányt, de csak harmadszorra, 1880-ban sikerült egészen az oltárig szaladnia vele, és templomi esküvővel megpecsételni frigyüket. Két gyermekük született, de egyikük sem érhette meg a felnőttkort.

4. A nemzet csalogánya is elismerte

Dankó Pista 1883 nyarán Szegeden ismerkedett meg Pósa Lajos költővel, hírlapíróval, akinek számos versét megzenésítette, és akivel szoros barátságot kötött. Közös szerzeményeikkel az ösztönösen zenélő, a kottát nem ismerő prímás végre befutott. Számos meghívásnak eleget téve, daltársulatával beutazhatta az országot, mindenfelé lepipálva a német előadók népszerűségét. 1890-ben járt először Budapesten, ahol Blaha Lujza felkarolta: műveit a színpadi szerepeibe is beillesztette. Az autentikus cigány és a magyar népi elemeket jó érzékkel kombináló Dankó Pista fülbemászó nótái – például: Nem jó mindig, minden este a fonóba eljárni; Az a szép, az a szép; Most van a nap lemenőben; Darumadár; A szegedi kertek alatt – széles körben ismertté váltak. A magyar költők, írók szintén felfigyeltek rá: Ady Endre, Juhász Gyula verset írt hozzá, Gárdonyi Géza „a cigány Petőfi”-ként emlegette.

5. A cári udvar kedvence

Oroszországba is hívták turnézni, ottani sikereit egy humoros anekdota őrzi. Miklós cárnak annyira tetszett a prímás játéka, hogy elismeréseképp Dankó Pista ujjára húzta az egyik briliánsgyűrűjét. A jelen lévő vendégek ugyanígy cselekedtek. Egymást követve gratuláltak, végül a prímás összes ujjára került egy nagy értékű gyűrű. Mire Dankó Pista így sóhajtott fel: „Drága Istenem, miért csak tíz ujjat adtál nekem?”

6. Temetésén ötszázan húzták nótáját

Tüdőbaja sajnos folyamatosan súlyosbodott, és bár Pósa gyűjtést is rendezett a gyógyíttatására, nem tudták megmenteni, 1903. március 29-én, Ilonka karjaiban halt meg. A szegedi múzeum előtt ravatalozták fel, majd a Belvárosi temetőben, díszsírhelyen helyezték örök nyugalomra. Temetésén ötszáz cigányzenész játszotta az „Eltörött a hegedűm…” kezdetű nótáját.
A Magyar Rádió 2012 decemberében a magyar nótát és operettet sugárzó csatornáját Dankó Rádiónak nevezte el. A Dankó Pista emléknapot és díjat 2016-ban alapította Éliás Tibor opera- és nótaénekes, Artisjus-díjas szerző, majd 2017-ben rendezte meg először a kőbányai Kőrösi Csoma Művelődési Központban. Dankó Pista nevét viseli a Szeged és Budapest között közlekedő intercity vonat is.

ENGLISH VERSION

The tragically short life of one of Hungary’s most popular Romani band leaders and composers was full of many amazing adventures.

1. He spoke to Hungarians’ hearts

István Dankó – who was almost never called István – was born in Szeged-Felsőtanya (now called Szatymaz) on 14 June 1858. He lived for forty-four years, and during his short life he composed nearly 500 melodies, nótas and many folk theatre songs. At that time the Dankó nótas had the power to hold the Hungarians together, and they were, and still are, known throughout the Carpathian Basin.

2. Shaped by historical adventure novels

Pista was only nine years old when he lost his father, so he had to work to support his mother and three younger sisters. He was smart but was only able to finish three classes in elementary school. Despite this he always loved reading, especially the works of Alexandre Dumas, Victor Hugo and Mór Jókai. Since he earned his living as an adobe maker, he was only able to spend two months learning to play the violin from a relative. However, at the age of fifteen he put together a Romani band and became its leader. They played in the cafés of Szeged and in neighbouring farms for cash or food.

3. Eloping with the farmer’s daughter

He and his band visited the farm of the portrait painter Ferenc Joó several times, and the 17-year-old, blue-eyed Pista fell in love with the farmer’s daughter, Ilonka. When he respectfully proposed to the girl a few years later, her father chased him away, but Ilonka gave the boy a rose as a token of her love. (Perhaps this is also why the rose appears in the titles and texts of at least fifty of his works.) After that Pista plucked up the courage to run away with the girl twice, but managed to marry her only on the third attempt, in 1880, when they were wed in church. They had two children, but neither of them survived into adulthood.

4. The nation’s nightingale also knew him

In the summer of 1883, Pista Dankó met the poet and journalist Lajos Pósa in Szeged. He wrote music to many of Pósa’s poems and they became close friends. With their joint compositions, the instinctively musical Dankó, who could not read sheet music, finally made a name for himself. He accepted numerous invitations and travelled the country with his band, outshining the popular German artists of the time everywhere he went. He went to Budapest for the first time in 1890, where Lujza Blaha supported him and included his songs in her stage roles. Pista Dankó skilfully combined authentic Romani and Hungarian folk elements, and his catchy tunes – for example: Nem jó mindig, minden este a fonóba eljárni (It’s not good to go to the spinning room every night), Az a szép, az a szép (Those are beautiful), Most van a nap lemenőben (The sun is setting), Darumadár (Crane bird), A szegedi kertek alatt (Under the gardens of Szeged) – became widely known. Hungarian poets and writers also took notice of him: Endre Ady and Gyula Juhász wrote poems about him, and Géza Gárdonyi referred to him as „the Gypsy Petőfi”.

5. Favoured in the Tsar’s court

He was also invited to tour Russia, where his success is remembered in a humorous anecdote. Tsar Nicholas liked Dankó’s playing so much that he put one of his diamond rings on the band leader’s finger in appreciation. The guests who were present did the same. They congratulated him one after the other, and finally a valuable ring had been placed on each of his fingers. Then Pista Dankó sighed: „Dear God, why did you only give me ten fingers?”

6. Five hundred musicians played his song at his funeral

Unfortunately, he had a lung problem that kept getting worse, and although Pósa collected money to treat him, he could not be saved he died on 29 March 1903, in Ilonka’s arms. He was laid out in front of the museum in Szeged, and then buried in the cemetery in the centre of town, in a special grave. At his funeral, five hundred Romani musicians played his song „My violin has broken…”.
In December 2012, Hungarian Radio named its Hungarian nóta and operetta broadcasting channel Dankó Radio. The Pista Dankó Memorial Day and Award was founded in 2016 by opera and nóta singer and Artisjus Award winner composer Tibor Éliás, who organised the event first in 2017 in the Kőrösi Csoma Sándor Cultural Centre in Kőbánya. The intercity train running between Szeged and Budapest also bears Pista Dankó’s name.